DSC_6230.jpg W dniu 23 listopada 2013 r. w godzinach popołudniowych w Tarnogórskim Centrum Kultury odbyło się forum rowerowe. W spotkaniu uczestniczyli głównie mieszkańcy Tarnowskich Gór, choć nie zabrakło gości z miast sąsiedzkich. Niewielka sala mogąca pomieścić ok. 50 osób zapełniła się prawie w całości. Jak na pierwsze tego rodzaju spotkanie to całkiem nieźle. W pierwszej części Pan Marian Wróbel i Marek Breguła przedstawili własne osiągnięcia w sferze organizowania wycieczek rowerowych, w tym wielu przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W drugiej części forum Pan Karol Gładysz opowiedział o genezie powstania Tarnogóskiej Masy Krytycznej i sprawach o które walczy. Na koniec Pan Rafał Pankiewicz przedstawił projekt budowy sieci tras rowerowych w Tarnowskich Górach. Po zakończeniu prelekcji uczestnicy mogli zabrać głos przedstawiając własne pomysły, uwagi i propozycje. Wśród zgromadzonych pojawiły się postulaty dotyczące budowy drogi rowerowej łączącej centrum miasta z Jeziorem Chechło-Nakło oraz budowaną halą sportową. Część osób chciałaby aby przed Urzędem Miejskim przy ul. Sienkiewicza ustawiono w widocznym miejscu stojaki rowerowe. Poruszono również sprawę rozlewisk utrudniających przejazd rowerem ul. Małą. Nasze Stowarzyszenie zobowiązało się zbadać sprawę ustawienia stojaków i monitować u zarządcy drogi naprawę nawierzchni ul. Małej. Popieramy również konieczność budowy dróg rowerowych, jednakże w chwili obecnej jest to zadanie wybiegające poza możliwości naszego Stowarzyszenia. Nie mniej nasi projektancji przygotują koncepcję budowy drogi rowerowej w okolicach ronda przy Castoramie. Po zakończonym forum uczestnicy spotkania ustawili się do pamiątkowego zdjęcia. Więcej zdjęć z forum można zobaczyć w galerii. Na koniec chciałbym podziękować włodarzom miasta oraz pracownikom Urzędu Miejskiego i Tarnogórskiego Centrum Kultury za pomoc w zorganizowaniu forum.