P1160376.jpgPrawdopodobnie w drugiej połowie kwietnia nieznani sprawcy zdewastowali trzy znaki typu R-3 stojące na skrzyżowaniu ul. Długiej i Małej. Stanowią one element "Szlaku Gwarków" prowadzący w tym miejscu rowerzystów do rezerwatu "Segiet" i DSD w Bytomiu. Chuliganom znaków nie udało się całkowicie zniszczyć dlatego powykrzywiane wiszą na słupku. Niestety nasze przewidywania co do sposobu montażu znaków w tym rejonie się sprawdziły. Należało przygotować pancerną infrastrukturę aby mogła się oprzeć ludziom, którzy nie potrafią docenić dobra społecznego. Podczas oględzin w terenie stwierdziliśmy, że aby wykrzywić te niewielkie tabliczki trzeba było kilka osób, które wręcz musiały się na nich wieszać. Na słupku zauważyliśmy ślady kopnięć. Słupka jednak nie udało się zniszczyć i nadal stoi prosto. O całym zajściu nasze Stowarzyszenie powiadomiło policję. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 74. par. 1 Kodeksu wykroczeń: Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub czyni nieczytelnymi znaki lub napisy ostrzegające o grożącym niebezpieczeństwie dla życia lub zdrowia człowieka albo ogrodzenie lub inne urządzenie zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Okazuje się, że w naszym społeczeństwie nadal występuje wąska grupa osób, które muszą niszczyć niepilnowane dobro społeczne. W tym miejscu pragniemy zdecydowanie zaprotestować przeciwko tego rodzaju praktykom i zwracamy się z apelem do osób, które mogą cokolwiek wiedzieć w powyższym temacie aby powiadomiły o tym policję albo nasze stowarzyszenie. W miarę naszych możliwości znaki będziemy chcieli jak najszybciej naprawić.