Zarząd stowarzyszenia: Prezes Rafał Pankiewicz prezes
Wiceprezes Grzegorz Gromacki wiceprezes
Sekretarz Jacek Bernacik sekretarz